แนะนำการเรียน
อ.เศรษฐกาณต์ วิชา คณิตศาสตร์
 
 
ดูวิดีโอตัวอย่างการสอน คลิก!!
   
 


 

 
 
 
 
แนะนำแนวทางการเรียนคณิตศาสตร์กับครูพี่ต้อม
 
 
 
  
แนะนำการเรียน
- วิทยาศาสตร์
- อ.วราภัค วิชา ภาษาอังกฤษ
- อ.กันยารัตน์ และ อ.สมบัติ วิชา คณิตศาสตร์
- อ.ธวัชชัย วิชา ฟิสิกส์
- อ.เอกฤทธิ์ และ อ.ปวรุตม์ วิชา ชีววิทยา
- อ.เศรษฐกาณต์ วิชา คณิตศาสตร์
- อ.สิทธิเดช วิชา เคมี
- ดร.ธเนศ และ อ.อภิรนันต์ฐภาดา วิชา ภาษาไทย
- อ.ขนิษฐา วิชา ภาษาอังกฤษ
ดูทั้งหมด

 
Engine by MAKEWEBEASY