Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 • สยามสแควร์ 1 (ลิโด้):
  0-2252-4023, 0-2252-4053
 • สยามสแควร์ 2 (สยามกิตติ์):
  0-2250-7590-1
 • สาขาวิสุทธานี - บางกะปิ :
  0-2370-1287, 0-2370-1288
  088-277-2131
 • สาขาซีคอนสแควร์ :
  02-721-9136, 02-721-9140,
  080-599-2385
 • สาขางามวงศ์วาน :
  0-2580-7192, 08-8016-3693เกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชายูเรก้า

โรงเรียนกวดวิชายูเรก้า  ก่อตั้งในปี พ.ศ.๒๕๔๐  มีปรัชญาในการจัดการเรียนการสอนเชิงคุณภาพ ที่เน้นให้นักเรียนเข้าใจความรู้พื้นฐานอย่างละเอียด  และนำไปประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

โรงเรียนกวดวิชายูเรก้าเชื่อว่า การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องเกิดจากความพยายามในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ที่จำต้องรู้อย่างละเอียดลึกซึ้ง  การฝึกฝนทักษะการเรียนรู้อย่างละเอียดลึกซึ้ง จะทำให้นัก เรียนเติบโตเป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญา มีความละเอียดรอบคอบ  มีความอดทน  และสามารถปรับตัวเข้า กับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างถึงแก่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของมนุษย์ในโลกสมัยใหม่

โรงเรียนกวดวิชายูเรก้าเชื่อว่า  ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในบทเรียนที่ได้รับ จะทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน นักเรียนจะมีจินตนาการและเกิดความอยากรู้อยากเห็นและได้รับความสุข ที่ละเอียดอีกแบบหนึ่ง นอกเหนือจากความบันเทิงอย่างตื้นๆที่พบเห็นกันทั่วไป

โรงเรียนกวดวิชายูเรก้าเชื่อว่า การเรียนรู้ของนักเรียนควรต้องใช้ทั้งสมองซีกซ้าย (วิทยาศาสตร์) และสมองซีกขวา(ศิลปศาสตร์) อย่างสมดุล และถึงแม้โรงเรียนกวดวิชายูเรก้า จะเน้นการเรียนในสาขา วิทยาศาสตร์ แต่ก็ได้พยายามสอดแทรกเรื่องราวของศิลปะในการจัดการศึกษา